Beste lid van Link,

Zoals jullie misschien (nog niet) weten, voerde Europa op 25-5-2018 een nieuwe privacywetgeving in, de zogenaamde: GDPR (General Data Protection Regulation). Deze wetgeving legt allerhande regels op i.v.m. opslag van persoonlijke gegevens en hoe daarmee omgaan.

Waarover gaat het eigenlijk?
Iedereen die persoonlijk identificeerbare gegevens opslaat of verwerkt, moet verantwoording afleggen/inzage geven aan de burger of klant waarvoor die data gebruikt wordt,hoelang men ze opslaat en hoe die beveiligd wordt. Je hebt dus weldra het recht om je persoonlijke data op te vragen (of te downloaden) op eender welke website waar je ze hebt achtergelaten, dus ook bij sociale media zoals Facebook. Ook heb je vanaf 25/5/2018 het recht als EU burger om digitaal “vergeten te worden”. D.w.z. dat je jouw profiel op sociale media volledig moet kunnen verwijderen indien gewenst.De boetes die bij niet-naleving kunnen opgelegd worden zijn niet mals…. Meer info op de GDPR-informatiewebsite van de EU.

Hoe gaan we bij Link hiermee om?
Bij Link vragen we jullie adresgegevens op om de jaarlijkse lidkaarten te laten aanmaken (bv. Çavaria – de Vlaamse overkoepelende vzw waaronder alle LGBTQI verenigingen vallen). Je GSM nr. hebben we nodig om jullie te kunnen bereiken indien er voor een activiteit last minute wijzigingen zouden zijn die we niet tijdig via sociale media of email kunnen doorgeven. Als deel van jullie jaarlijks lidgeld, hebben wij een verenigingsverzekering bij Link die jullie verzekert tegen ongevallen bij activiteiten.
De maatschappij heeft het recht (jaarlijks) inzage te vragen van jullie adresgegevens als lid van Link, om de verzekeringspolis geldig te laten zijn. We stockeren deze data zolang jullie lid zijn van Link en jullie hebben het recht deze data op te vragen en te laten wijzigen indien nodig. De opgeslagen data zal nooit buiten het Bestuur van Link gedeeld worden en nooit gebruikt worden voor andere doeleinden zoals hierboven vermeld.

met beste groeten,
– het Link Team –